Wat is MST?

MST is de afkorting van Multi Systeem Therapie. MST is een intensieve behandeling voor jongeren die zich erg moeilijk gedragen. We gaan op zoek naar de oorzaak van dat gedrag. Deze ligt niet enkel bij de jongere: meestal moeten er ook dingen veranderen in de omgeving van de jongere. MST wil ervoor zorgen dat de jongere thuis kan blijven wonen.

 

Eerste team in België

MST is een methode die uit de Verenigde Staten van Amerika komt. Onderzoekers hebben bewezen dat de methode werkt. MST Mechelen is het eerste MST-team in België.

Zie ook www.mst-nederland.nl