De empowerende academische werkplaats

Jeugdzorg Emmaüs is een empowerende academische werkplaats. Dat betekent dat onderzoekers, hulpverleners, kinderen, jongeren en hun context hier intensief samenwerken aan een kwalitatieve, effectieve en cliëntgerichte hulpverlening.

 

Centraal in deze academische werkplaats staat het voortdurend kruisen van verschillende kennisvormen: de ervaringsdeskundigheid van de cliënt, de professionele deskundigheid van de hulpverlener en de wetenschappelijke kennis van de onderzoeker. Dit steeds vanuit een brede blik op effectiviteit (zie ook Hermans, 2008). Zo wordt effectiviteit niet simpelweg gelijkgesteld met het inzetten van een effectieve methodiek, maar wordt het vizier geopend naar factoren die vanop verschillende niveaus de hulpverlening beïnvloeden: gebruiker, methodiek, professional, interne organisatiecultuur, netwerk waarbinnen de organisatie functioneert, de wijze waarop de overheid de voorzieningen aanstuurt en de verwachtingen vanuit de samenleving (zie Hermans, 2008).

 

In alle onderzoeksprojecten die lopen binnen Jeugdzorg Emmaüs is dan ook expliciete aandacht voor deze verschillende niveaus én voor de samenwerking tussen alle betrokken stakeholders.

 

Zie voor meer informatie:

• Het artikel over de academische werkplaats, verschenen op Sociaal.Net

• Het artikel over de academische werkplaats in het Vlaams Welzijnsverbond