Onderzoek naar de samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaüs en UKJA

Jeugdzorg Emmaüs en UKJA slaan -gesteund door het Agentschap Jongerenwelzijn - de handen in elkaar en vormen samen een netwerkorganisatie: Van Celst.


"Een netwerkorganisatie is een expliciet samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door relatief stabiele relaties tussen autonome organisaties, waarbij meerwaarden voor de gezamenlijke klantenkring ontstaan door gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en specifieke positioneringen.” (zie Dewulf, Bracke & Verhaege, 2005)


Deze organisatie is specifiek gericht op een zeer kwetsbare groep meisjes die zowel te kampen hebben met een individuele problematiek (bv. trauma, persoonlijkheidsproblematiek, gedragsproblemen,…) én een contextproblematiek. Zij hebben een achtergrond van voortijdig afgebroken therapieën en opnames, zowel in de Bijzondere Jeugdzorg, Gemeenschapsinstellingen, als in kinder- en jeugdpsychiatrie.

Samen met de start van dit project is ook een onderzoek gestart door CAPRI met als doelstellingen het nauwgezet in beeld brengen van deze doelgroep én het beschrijven van de meerwaarde van de cross-sectorale samenwerking.