De Wederik, dagcentrum

Wat is De Wederik?

De Wederik begeleidt kinderen en jongeren na de schooluren en tijdens vrije dagen. We begeleiden ook jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen.

Er is bij De Wederik plaats voor 10 jongeren. Na school komen de kinderen en jongeren naar de Wederik. Ze blijven tot 19u00. Daarna gaan ze naar huis. Tijdens de vakantie komen ze overdag naar de Wederik. Jongeren die niet naar school kunnen, komen overdag naar De Wederik.

 

MFC Ivo Cornelis

De Wederik hoort bij MFC Ivo Cornelis. Het MFC begeleidt de gezinnen van de kinderen die naar de Wederik komen.

 

Wie komt naar De Wederik?

De Wederik begeleidt kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar uit gezinnen die het moeilijk hebben met de opvoeding. De kinderen en jongeren moeten in de buurt van De Wederik wonen en naar school gaan.