Rechten van jongeren

Vragen over rechten

Jongeren en gezinnen die te maken hebben met Bijzondere Jeugdzorg, vragen zich vaak af welke rechten ze hebben. Mogen ze hun dossier inkijken? Mag een begeleider praten met anderen over hun situatie? Hebben jongeren recht op zakgeld? 

 

11 rechten van jongeren

De overheid maakte in 2004 een wet (een decreet) over de rechten van jongeren die met Jeugdzorg te maken krijgen. In dat decreet staan 11 rechten van jongeren in de Jeugdzorg. Volgens het decreet hebben jongeren recht op:

 • hulp
 • bijstand
 • duidelijke info
 • instemming met de hulp
 • respect voor het gezinsleven
 • een zorgvuldig dossier
 • inspraak en participatie
 • privacy
 • een menswaardige behandeling
 • zakgeld
 • om klacht in te dienen

 

Wil je meer weten over de rechten van jongeren in de Jeugdhulp?

Lees de brochure voor kinderen jonger dan 12 jaar
Lees de brochure voor jongeren ouder dan12 jaar
Lees de brochure voor ouders