Klachten

Bij Jeugdzorg Emmaüs nemen we klachten ernstig. We luisteren naar de klachten van kinderen, jongeren en hun gezinnen. 

  • Praten met de begeleiding is altijd de eerste stap.
  • Helpt dat niet meer? Dan kan iedereen terecht bij de (team)coördinator of bij de verantwoordelijke van de dienst.
  • Klachten kunnen ook op papier (schriftelijk). Cliënten sturen hun klacht dan naar de verantwoordelijke van de dienst.
  • Cliënten van de regio Mechelen, kunnen een klachtenformulier invullen en doormailen aan ilse.van.der.schoot@emmaus.be  
  • Schriftelijke klachten behandelen we zo snel mogelijk. Binnen 10 werkdagen krijgen de indieners een eerste antwoord. Binnen 30 dagen stellen we onze oplossingen voor.
  • Wie vragen heeft over Bijzondere Jeugdzorg, kan ook bellen naar de Jo-lijn op 0800 900 33. De Jo-lijn is een luisterlijn van het Agentschap Jongerenwelzijn. Je leest er meer over in deze folder.