Visie op werk

Onze medewerkers zijn het hart van de organisatie

Hulpverlening is een menselijk gebeuren. Onze mensen zijn de belangrijkste sleutel voor de kwaliteit die we leveren. We selecteren onze medewerkers met zorg en we organiseren gepaste opleiding en coaching.

 

Jeugdzorg Emmaüs is een lerende organisatie

Jeugdzorg Emmaüs is voortdurend in ontwikkeling. De wereld staat niet stil. We houden rekening met veranderingen in de leefwereld van gezinnen en jongeren. We houden rekening met veranderende inzichten in de hulpverlening. We passen onze manier van werken voortdurend aan.

 

We willen talent optimaal inzetten

We trekken mensen aan met de juiste kennis, vaardigheden en houding. Medewerkers kunnen hun talenten optimaal inzetten bij Jeugdzorg Emmaüs. We houden daarbij rekening met de eisen van de overheid en van verwijzers, van onze medewerkers en vooral van onze doelgroep.

 

 

Tine, gezinsbegeleidster