Vacatures

Contextbegeleider Van Celst (m:v) 75% onbepaalde duur

Het Onthaal-, Observatie- en Oriëntatiecentrum (OOOC) De Grote Robijn is erkend voor 23 jongeren tussen 0 en 18 jaar. Via een multidisciplinaire aanpak en vanuit de handelingsgerichte diagnostiek trachten de teams van het OOOC op het einde van het onderzoek een kwalitatief advies te formuleren. Het OOOC werkt zonder wachtlijst en staat garant voor begeleiding en opvang in diverse crisissituaties.

lees meer

Begeleider Juno-Kits

Juno (te Schoten) staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 44  kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar, die omwille van een verontrustende opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen blijven.

 

lees meer

Thuisbegeleider Amarillis (m/v) 50% onbepaalde duur

Amarilis is een team van 10 contextbegeleid(st)ers, een coördinator en twee supervisoren. Deze mobiele werkvorm baseert zich op het Intensieve Pedagogische Thuishulp model (IPT). De duurtijd en de intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de doelstellingen van het gezin. De hulpverlening vertrekt vanuit de aanwezige krachten in het gezin en het versterken ervan.

Amarilis werkt nauw samen met begeleidingstehuis Hakatoo.  De begeleiders van Amarilis staan in voor de contextbegeleiding van de jongeren die in Hakatoo verblijven.

Daarnaast is er een ruimer samenwerkingsverband met de thuisbegeleidingsdiensten Crescendo, De Compagnie, dienst CaH De Matant, NPT dienst Raidho en CBAW dienst Kamino.

Opdracht

Als thuisbegeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleidingsproces van de gezinnen waarin je werkt. Als 50%  thuisbegeleider werk je minstens 6 uren per week in de gezinnen.   

lees meer

Begeleider Juno-Biz Ikki (m/v) 100% onbepaalde duur

 

Biz Ikki maakt deel uit van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen en  staat in voor de opvang en begeleiding van niet begeleide minderjarige vluchtelingen. 


Op korte termijn evolueren we met Juno, een begeleidingstehuis binnen Bijzondere Jeugdzorg naar een geïntegreerde werking met een structuurgroep alsook een studiowerking/duowonen.  Hier zullen zowel niet begeleide minderjarigen als jongeren uit de Bijzonder Jeugdzorg verblijven.

lees meer

Begeleider Juno-Biz Ikki (m/v) 75% onbepaalde duur

Biz Ikki maakt deel uit van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen en  staat in voor de opvang en begeleiding van niet begeleide minderjarige vluchtelingen. 


Op korte termijn evolueren we met Juno, een begeleidingstehuis binnen Bijzondere Jeugdzorg naar een geïntegreerde werking met een structuurgroep alsook een studiowerking/duowonen.  Hier zullen zowel niet begeleide minderjarigen als jongeren uit de Bijzonder Jeugdzorg verblijven.

lees meer

Individuele Begeleider OOOC(m/v) 75% onbepaalde duur

Het Onthaal-, Observatie- en Oriëntatiecentrum (OOOC) De Grote Robijn is erkend voor 23 jongeren tussen 0 en 18 jaar. 16 jongeren worden begeleid in de module diagnostiek met verblijf (residentieel) en 7 in de module diagnostiek (ambulant). OOOC De Grote Robijn biedt diagnostisch onderzoek aan jongeren, zijn context en de verwijzer in situaties waar de toekomst omtrent een aantal levensdomeinen onduidelijk is. De opdracht is om via een grondig onderzoek een volledig en oplossingsgericht inzicht te verkrijgen van de jongere en zijn thuismilieu. Via een multidisciplinaire aanpak formuleren de teams van het OOOC op het einde van de begeleiding een kwalitatief advies. Het OOOC staat eveneens garant voor opvang in diverse crisissituaties.

 

lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanine, begeleidsterJymco, begeleiderBrigitte, logistiek medewerkster