Vacatures

Huurder met toezichthoudend engagement

De Aanzet - dienst voor Contextbegeleiding autonoom wonen - geeft momenteel, in samenwerking met het Sociaal Huis Mechelen, vorm aan een co-housingproject voor jongeren die de eerste stappen zetten in het zelfstandig wonen.

Lees meer

Begeleider (m/v) - 80% - Bepaalde duur

Het MFC Damerveld biedt 51 modules aan, waaronder 24 verblijfsmodules en 27 mobiele modules. Dit aanbod geldt voor jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar (soms verlengbaar tot 20 jaar). De hulpverlening is sterk contextgericht en flexible.

Lees meer

Nachtbegeleider (m/v) - Werfreserve

In onze proeftuin De Leemwinning begeleiden we jongens tussen 12 en 18 jaar die delicten hebben gepleegd en/of antisociaal gedrag stellen. We bieden de jongeren, ouders en hun netwerk een begeleidingsprogramma aan dat residentieel start en uitmondt in het thuismilieu. We zorgen daarbij voor een intensieve contextbegeleiding via de methodiek van Multi Systeem Therapie (MST). Een voorbeeld van deze werkwijze vind je via http://www.thuis-best.com.

Lees meer