FORUM ontvangt de Prijs Lydia Chagoll – voor theater over jeugdrechten

Forum, dat bijzondere theatervoorstellingen maakt over de schending van jongerenrechten, is dit jaar de laureaat van de Prijs Lydia Chagoll. Die prijs beloont elk jaar, onder de leuze ‘voor een glimlach van een kind’, bijzondere projecten die het respect voor kinderen en hun rechten promoten.

Forum geeft voorstellingen over schendingen van jongerenrechten: kindermishandeling, intrafamiliaal geweld, seksueel misbruik, vechtscheiding, parentificatie, geweld in jonge relaties, groepsdruk, de positie van jongeren in jeugdzorg of -gevangenis, discriminatie... Forum werkt met jongeren die al te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag en schending van hun rechten.

Deze ervaringen bespreekbaar maken is belangrijk. Bijna iedereen die in zo'n situatie zit, denkt immers: 'Ik ben de enige en het is mijn schuld.' Onterecht, en het verhindert het openlijk spreken en zoeken naar oplossingen. De jongeren spelen via improvisatietheater situaties, uit hun leven gegrepen, en gaan daarover in gesprek met hun jonge publiek. Zo leren ze dat de ellende slechts een deel van hun geschiedenis is en dat zij meer zijn dan dat. De overlevingsstrategieën die ze ontwikkelen, blijven ook heel bruikbaar in hun verdere leven.

De Prijs Lydia Chagoll wordt specifiek toegekend voor Forums samenwerking met Jeugdzorg Emmaüs.

Forum stelt: ‘Jongeren hebben een stem en deze moet gehoord worden.’ Een uitspraak waar documentairemaakster Lydia Chagoll zich 100 procent in kan vinden. Het Fonds Lydia Chagoll, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, reikt elk jaar zijn Prijs van 7.500 euro uit aan een persoon, groep of vereniging die al bijzondere inspanningen leverde om het respect te promoten voor kinderen en hun rechten – ongeacht hun afkomst of nationaliteit – en onderdrukking en discriminatie tegen te gaan. Essentieel is dat het participatieve projecten zijn die de kinderen of jongeren betrekken, van concept over realisatie tot evaluatie.