Hulpverlening bij Jeugdzorg Emmaüs

Jeugdzorg Emmaüs verleent hulp aan

  • kinderen, jongeren en ouders uit gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen
  • jongeren die een misdrijf pleegden, hun ouders en context, en de slachtoffers

We werken voor cliënten uit de regio’s Antwerpen en Mechelen.

 

Verschillende werkvormen

  • Onze voorzieningen bieden een waaier van verschillende werkvormen.
  • We werken mobiel, ambulant en residentieel.

 

Na verwijzing

Onze cliënten komen bij ons na verwijzing van

  • het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
  • de Jeugdrechtbank
  • het Crisisnetwerk Integrale Jeugdhulp.

 

Jeugdzorg Emmaüs hoort bij vzw Emmaüs.