Vorming

Vorming is belangrijk in onze sector: inzichten over hulpverlening veranderen. Noden en vragen van onze cliënten, onze verwijzers en de overheid evolueren voortdurend. 

Jeugdzorg Emmaüs bouwde de afgelopen jaren veel ervaring op in vorming. Zo volgen al onze nieuwe medewerkers de vorming ‘Krachtgerichte Basishouding'.

 

PraKticum

We bundelden onze ervaring in een nieuw centrum. Prakticum organiseert vorming voor professionele hulpverleners. Het centrum is actief vanaf het voorjaar 2012. Je vindt het aanbod op de website van PraKticum.

 

Steunpunt VHT-VIB

Onze ervaringen met Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding leidden in 2010 tot de oprichting van het Steunpunt VHT-VIB. Je vindt het aanbod op de website van het Steunpunt VHT-VIB.