Onderzoek IPT-model

Jeugdzorg Emmaüs en twee onderzoekinstellingen van de KU Leuven (LUCAS en HIVA) hebben hun krachten gebundeld voor een onderzoek naar de werkzame factoren van het model voor intensieve pedagogische thuisbegeleiding (IPT).

In dit driejarig onderzoek hebben onderzoekers, cliënten, hulpverleners en beleid van Jeugdzorg Emmaüs intensief samengewerkt om zicht te krijgen op de werkende en tegenwerkende factoren in de alledaagse toepassing van intensieve pedagogische thuisbegeleiding. Hiervoor werd gebruik gemaakt van onder andere:

  • Een literatuuronderzoek over IPT en een dialoog-dag hierover met verschillende stakeholders;
  • Een systematische methodiekbeschrijving met de hulpverleners van Jeugdzorg Emmaus;
  • Explorerende diepte-interviews door een ervaringsdeskundige met ouders die een IPT-begeleiding kregen;
  • Een meervoudige gevalstudie met een combinatie van participerende observatie, dossieranalyse en diepte-interviews met ouders, hulpverleners en verwijzers;
  • Dialooggroepen met ouders, jongeren en hulpverleners.

Het resultaat van dit onderzoek is een complexe puzzel die de invloed van werkende en tegenwerkende mechanismen vanuit verschillende niveaus op de dagelijkse praktijk van de hulpverlening verduidelijkt. Op basis hiervan werd een concreet actieplan opgesteld voor Jeugdzorg Emmaüs en is daarnaast ook een doctoraatstraject lopende om deze resultaten wetenschappelijk uit te werken en te verankeren.

Het eindrapport van dit onderzoek is hier terug te vinden.