Financiële steun

Jeugdzorg Emmaüs krijgt middelen van het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap. Met die middelen realiseren we het grootste deel van onze werking. Voor sommige projecten kunnen we rekenen op de steun van enkele partners.